confidential

confidential

New Jobs

7 m-ce temu
Closed

Kasjer / Sprzedawca

Pełen Etat  •  PL, Nowa Wola, Nowa Wola  •  4,400 zł - 5,500 zł / miesiąc  •  16 m-ce temu
16 m-ce temu
Closed

Sprzedawca - kasjer

Pełen Etat  •  PL, Warszawa, Warszawa  •  4,000 zł - 4,200 zł / miesiąc  •  18 m-ce temu
18 m-ce temu
Closed

Sprzedawca - kasjer

Pełen Etat  •  PL, Gdańsk, Gdańsk  •  4,000 zł - 4,200 zł / miesiąc  •  18 m-ce temu
18 m-ce temu
Closed